Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat eksikliği belirtileri ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir? 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), genellikle çocukluk döneminde başlayan bir nörogelişimsel bozukluktur. Ancak, DEHB’nin belirtileri ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde de devam edebilir. DEHB’nin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve aşağıdaki genel kategorilere ayrılabilir:

Dikkat Eksikliği Belirtileri

 • Dikkati sürekli dağılıyor.
 • Görevlere odaklanmakta zorluk çekiyor.
 • Dikkat gerektiren görevleri tamamlamakta güçlük yaşayabilir.
 • Sık sık unutkanlıkla karşılaşır.
 • Verilen talimatları takip etmekte zorluk çeker.
 • Organizasyon becerileri zayıftır.
 • Sürekli olarak eşyalarını kaybedebilir.
 • Dikkat gerektiren detayları gözden kaçırabilir.

Hiperaktivite Belirtileri

 • Duramama, sürekli hareket etme eğilimi gösterme.
 • Sessiz olma ve oturmakta zorlanma.
 • Çok konuşma veya aşırı düşüncesiz davranma.
 • Sık sık yerinden kalkma ve dolaşma.
 • Sessiz ortamlarda bile huzursuzluk hissi yaşama.
 • İşleri tamamlamakta güçlük çekme.
 • Görevler arasında geçiş yapmada zorluk yaşama.
 • Zamanı iyi yönetememe.

İmpulsivite Belirtileri

 • İstemsizce cevaplar verme veya soruları beklemeksizin konuşma.
 • Başkalarını sıkma, sürekli araya girme veya düşüncesizce hareket etme.
 • Tehlikeli durumları göz ardı etme veya risk alma eğilimi.

DEHB tanısı için, bu belirtilerin en az altı ay boyunca sürekli olarak ortaya çıkması gereklidir ve belirtiler kişinin sosyal, akademik veya işlevsel alanlarda sorunlara neden olmalıdır. Tanı ve tedavi için bir uzmana başvurmanız önemlidir, çünkü DEHB, çeşitli yöntemlerle yönetilebilir ve tedavi edilebilir bir durumdur.

Dikkat Eksikliği Bozukluğu Nasıl Teşhis Edilir? Nasıl Anlaşılır?

Dikkat eksikliği bozukluğu (DEB), bir uzman tarafından tam teşhis edilmelidir. Genellikle çocuklarda ve ergenlerde DEB’nin tanısı, çocuk psikiyatristleri, çocuk gelişim uzmanları veya klinik psikologlar tarafından yapılır. Yetişkinlerde DEB tanısı için ise yetişkin psikiyatristleri veya klinik psikologlar başvurulabilir.

DEB’nin tanısı için aşağıdaki adımlar genellikle takip edilir:

 1. Klinik Değerlendirme: Uzman, bireyin ve ailenin tıbbi ve psikolojik geçmişini detaylı olarak değerlendirir. Özellikle DEB belirtilerinin ne zaman başladığı, nasıl bir seyir izlediği ve günlük yaşamı nasıl etkilediği hakkında bilgi alır.
 2. Belirti Gözlemi: Uzman, DEB belirtilerini gözlemleyebilmek için bireyin davranışlarını dikkatlice izler. Bu genellikle çeşitli testler, anketler ve gözlem formları kullanılarak yapılır. Öğretmenler, ebeveynler ve diğer yakın çevre üyeleriyle görüşmeler de bu değerlendirmede önemli bir rol oynar.
 3. DEB Tanı Ölçütleri: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (DSM-5) belirlediği DEB tanı ölçütlerine bakılır. Bu ölçütler, belirli sayıda DEB belirtisinin en az altı ay süresince ve farklı ortamlarda (örneğin, evde, okulda) görülmesi gerektiğini belirtir.
 4. Ayırıcı Tanı: DEB tanısı koymadan önce, başka tıbbi veya psikiyatrik durumların belirtilerinin dışlanması için ayırıcı tanı yapılır. Örneğin, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, anksiyete bozuklukları veya depresyon gibi durumlar DEB belirtilerine benzer semptomlar gösterebilir.

DEB’nin teşhisi süreci, birden fazla değerlendirme aracının kullanılmasını gerektirebilir ve uzman tarafından yapılması önemlidir. Bu sayede doğru tanı konulabilir ve uygun tedavi planı oluşturulabilir.

Hiperaktivite Nasıl Teşhis Edilir? Nasıl Anlaşılır?

Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. DEHB tanısı gibi, hiperaktivitenin de doğru bir şekilde teşhis edilmesi için bir uzmana başvurmanız önemlidir. Hiperaktivite tanısı için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Klinik Değerlendirme: Uzman, bireyin ve ailenin tıbbi ve psikolojik geçmişini detaylı bir şekilde değerlendirir. Hiperaktivitenin ne zaman başladığı, nasıl bir seyir izlediği ve günlük yaşamı nasıl etkilediği hakkında bilgi alır.
 2. Belirti Gözlemi: Uzman, hiperaktivite belirtilerini gözlemlemek için bireyin davranışlarını dikkatlice izler. Bu genellikle çeşitli testler, anketler ve gözlem formları kullanılarak yapılır. Öğretmenler, ebeveynler ve diğer yakın çevre üyeleriyle görüşmeler de bu değerlendirmede önemli bir rol oynar.
 3. DSM-5 Tanı Ölçütleri: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (DSM-5) belirlediği tanı ölçütlerine bakılır. DEHB’nin bir alt tipi olan hiperaktivite tanısı için, bireyin belirli sayıda hiperaktivite belirtisinin en az altı ay süresince ve farklı ortamlarda (örneğin, evde, okulda) görülmesi gerektiği belirtilir.
 4. Ayırıcı Tanı: Hiperaktivite tanısı koymadan önce, başka tıbbi veya psikiyatrik durumların belirtilerinin dışlanması için ayırıcı tanı yapılır. Örneğin, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları veya diğer davranışsal sorunlar hiperaktiviteye benzer semptomlar gösterebilir.

Hiperaktivite genellikle dikkat eksikliği ve dürtüsellikle birlikte ortaya çıkar. Hiperaktivite belirtileri şunları içerebilir:

 • Sürekli hareket etme, yerinde duramama, sık sık yer değiştirme.
 • Oturmakta zorluk çekme, sürekli olarak kalkıp dolaşma.
 • Sessiz ortamlarda bile huzursuzluk hissi.
 • Konuşmada aşırı düşüncesizlik, sürekli konuşma.
 • İşleri tamamlamakta güçlük çekme.
 • Görevler arasında geçiş yapmada zorluk yaşama.
 • İstemsizce hareket etme, düşünmeden davranma.

Hiperaktivite tanısı, belirtilerin süreklilik göstermesi, çeşitli ortamlarda görülmesi ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine konulur. Belirtiler çocuğun okul performansını, ilişkilerini, aile yaşamını ve diğer günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve dürtüsellikle birlikte değerlendirildiğinde DEHB tanısı konabilir. Bununla birlikte, hiperaktivite tek başına bir tanı değildir ve diğer faktörlerin dışlanması ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Uzmanlar, genellikle bireyin davranışlarındaki kalıpları gözlemleyerek, anketler ve ölçekler kullanarak ve aile ve öğretmenlerle görüşerek tanı koyma sürecini yürütürler.

Dikkat Eksikliği Testi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu testi hangi aşamalardan oluşur ve nasıl yapılır?

Dikkat eksikliği testi, DEHB’nin belirtilerini değerlendirmek ve tanı koymak için kullanılan araçlardan biridir. Bu testler, uzmanlar tarafından uygulanabilir veya ebeveynler, öğretmenler ve bireyin kendisi tarafından doldurulabilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı DEHB dikkat eksikliği testleri:

 1. Conners Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (Conners Rating Scale): Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için farklı versiyonları bulunan bu test, DEHB belirtilerini değerlendirmek için kullanılır. Öğretmenler, ebeveynler ve bireyin kendisi tarafından doldurulan anket formları içerir.
 2. ADHS Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tarama Ölçeği (ADHS-DAÖ): Çocuklar ve ergenler için tasarlanmış bir testtir. DEHB belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bir anket formudur ve öğretmenler veya ebeveynler tarafından doldurulabilir.
 3. TOVA (Dikkat Görevi Testi): Bu test, bireyin dikkat ve dürtü kontrolü yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır. Bilgisayar tabanlı bir testtir ve dikkat eksikliği veya hiperaktivite belirtilerini ölçmek için kullanılır. Bu test genellikle bir uzman tarafından uygulanır.

Bu testler, DEHB’nin dikkat eksikliği belirtilerini değerlendirmeye yardımcı olabilir, ancak tek başına bir tanı aracı olarak kullanılmazlar. Uzmanlar, belirti gözlemi, klinik değerlendirme ve diğer değerlendirme araçlarını da kullanarak kapsamlı bir değerlendirme yaparlar. Tanı koyma sürecinde bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Evde Dikkat Eksikliği Testi

Evde dikkat eksikliği testi, profesyonel bir test olmamakla birlikte, bireyin veya çocuğun dikkat eksikliği belirtilerini gözlemlemek ve değerlendirmek için bazı ipuçları sağlayabilir. Aşağıda, evde dikkat eksikliği belirtilerini değerlendirmeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır:

 1. Gözlem: Çocuğun veya bireyin dikkat sürekliliğini ve konsantrasyonunu gözlemleyin. Çabuk sıkılma, kolayca dikkatin dağılması veya görevlerin tamamlanmasında zorluk gibi belirtiler gözlendiğinde bunları not alın.
 2. Organizasyon ve Planlama: Dikkat eksikliği olan bireyler genellikle işleri organize etmekte ve planlama yapmada zorluk çekerler. Evdeki günlük rutinleri ve görevleri takip edebilme yeteneklerini gözlemleyin. Örneğin, ev ödevlerini tamamlamakta zorlanıyorlarsa veya eşyalarını düzenlemekte sorun yaşıyorlarsa bunları not edin.
 3. Dikkat Dağıtıcı Unsurlar: Ev ortamında dikkat dağıtıcı unsurların olup olmadığını gözlemleyin. Televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlar veya gürültülü ortamlar dikkat eksikliğini artırabilir. Bu unsurları azaltmaya veya kontrol altına almaya çalışın ve dikkat performansında bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin.
 4. İş ve Görevlerin Tamamlanması: Bireyin iş veya görevleri tamamlama becerisini gözlemleyin. İşlerin sürekli olarak yarım bırakılması, dağınıklık ve düzensizlik, görevlerin zamanında yetiştirilememesi gibi belirtiler dikkat eksikliğiyle ilişkili olabilir.

Bu evdeki gözlemler, bir uzman tarafından uygulanacak profesyonel bir testin yerini alamaz, ancak bireyin dikkat eksikliği belirtilerini değerlendirmeye yardımcı olabilir. Eğer ciddi bir endişeniz varsa, bir uzmana danışmanız önerilir. Uzmanlar, kapsamlı bir değerlendirme yaparak doğru tanıyı koyabilir ve uygun tedavi planını oluşturabilirler.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Belirtileri

Çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da bilinen bir durumun işaretleri olabilir. DEHB’nin dikkat eksikliği belirtileri, çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve bireysel farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte çocuklarda yaygın olarak görülen dikkat eksikliği belirtileri:

 1. Dikkatin Sürekli Dağılması: Çocuk, görevlere veya aktivitelere odaklanmakta zorluk çeker. Hızla dikkati dağılır ve kolayca sıkılır. Görevlerin tamamlanması için sürekli olarak hatırlatmaya ihtiyaç duyabilir.
 2. İşleri Organize Etmekte Zorluk: Çocuk, görevleri planlama ve organize etme becerisinde zorluk çeker. Eşyalarını düzenlemekte veya ev ödevlerini planlamakta güçlük yaşayabilir.
 3. Dikkat Süresinin Kısa Olması: Çocuk, uzun süreli dikkat gerektiren aktivitelere yönelik sabrını ve ilgisini sürdürmekte zorlanır. Sık sık konudan konuya atlar ve başladığı işleri tamamlamakta güçlük çeker.
 4. Unutkanlık: Çocuk, talimatları hatırlamakta zorlanır veya sık sık unutkanlık gösterir. Önemsiz detayları atlar ve rutin işleri hatırlamakta güçlük çekebilir.
 5. Organizasyon ve Zaman Yönetimi Problemleri: Çocuk, zamanı etkili bir şekilde yönetmekte ve işleri sıralamakta zorluk çeker. Sınavlara veya randevulara geç kalmak, işleri son dakikaya bırakmak gibi sorunlar yaşayabilir.
 6. Sık Hata Yapma: Çocuk, dikkat eksikliği nedeniyle hatalı veya dikkatsiz hatalar yapabilir. Ödevlerde veya sınavlarda dikkatsiz hatalar yapabilir.

Bu belirtiler, çocuğun sadece DEHB’ye özgü olmayabilir ve başka faktörlerden kaynaklanabilen diğer durumların belirtileri de olabilir. Çocuğunuzda dikkat eksikliği belirtileri gözlemliyorsanız, bir uzmana danışmanız ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması için bir randevu almanız önemlidir.

Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı Arasındaki Fark

Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı terimleri, benzer anlamlar taşıyan ancak biraz farklı odaklara sahip olan iki kavramdır. İşte dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı arasındaki farkları açıklayan bazı noktalar:

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği, bir kişinin dikkatini sürdürmede zorluk çekme, odaklanma sorunu ve dikkat süresinin kısa olması gibi belirtileri ifade eder. Bu durum, genellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilişkilendirilir. Dikkat eksikliği, çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir. Belirtiler arasında görevleri tamamlama zorluğu, kolayca sıkılma, detayları atlama, unutkanlık ve dikkatsiz hatalar yapma yer alır.

Dikkat Dağınıklığı

Dikkat dağınıklığı, bir kişinin dikkatinin sürekli olarak dağılması, kolaylıkla başka düşüncelere kayma ve odaklanmakta güçlük çekme durumunu ifade eder. Bu terim, daha genel bir anlamda dikkatle ilgili bir durumu ifade eder ve DEHB olmayan bireylerde de görülebilir. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği olabileceği gibi, zihinsel yorgunluk, stres, uyku eksikliği veya dikkati dağıtan dış etkenlerden kaynaklanabilir. Belirtiler arasında konsantrasyon güçlüğü, işleri tamamlamada zorluk, hızla dikkatin dağılması ve hedefe odaklanmada zorluk yer alır.

Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı arasındaki fark, dikkat eksikliğinin DEHB gibi bir bozuklukla ilişkili olması ve daha spesifik bir klinik tanı olduğudur. Dikkat dağınıklığı ise daha genel bir terim olup, herhangi bir kişide zaman zaman ortaya çıkabilen bir durumu ifade eder. Ancak her iki durum da dikkatle ilgili zorlukları içerir ve bireyin günlük işlevselliğini etkileyebilir. Eğer belirtiler sürekli bir şekilde devam ediyorsa ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa, bir uzmana başvurarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Dikkat Eksikliği Olan Çocuğun Özellikleri

Dikkat eksikliği olan çocukların genel olarak aşağıdaki özellikleri gösterme eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, her çocuğun deneyimleri ve belirtileri farklı olabilir. İşte dikkat eksikliği olan çocukların yaygın olarak gösterdiği özellikler:

 1. Odaklanma Güçlüğü: Çocuklar dikkat eksikliği nedeniyle görevlere veya aktivitelere odaklanmakta zorluk çekebilirler. Görevleri tamamlama süresi uzayabilir ve kolayca dikkatleri dağılabilir.
 2. Sık Sık Unutkanlık: Dikkat eksikliği olan çocuklar, talimatları hatırlamakta ve bilgileri organize etmekte zorluk yaşayabilirler. Sık sık unutkanlık gösterebilirler ve rutin işleri hatırlamakta güçlük çekebilirler.
 3. İşlerin Düzenlenmesinde Zorluk: Dikkat eksikliği olan çocuklar, işleri planlama, organizasyon ve zaman yönetimi becerilerinde zorluk çekebilirler. Ödevlerini ve görevlerini düzenlemekte güçlük yaşayabilirler.
 4. Sık Sık Dikkati Dağılan ve Hareketli Olma: Çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olanlar için de sık sık dikkati dağılabilir ve hiperaktif davranışlar sergileyebilirler. Sık sık yerlerinde duramama, sürekli olarak hareket etme ve sakin kalamama eğiliminde olabilirler.
 5. İşleri Tamamlamada Güçlük: Dikkat eksikliği olan çocuklar, işleri tamamlama konusunda zorluk yaşayabilirler. Görevleri yarım bırakabilir, işleri son dakikaya kadar erteleyebilir veya birden fazla görevi aynı anda tamamlamakta güçlük çekebilirler.
 6. Dikkatsiz Hatalar Yapma: Dikkat eksikliği olan çocuklar, dikkatsiz hatalar yapma eğiliminde olabilirler. Ödevlerde veya sınavlarda dikkatsiz hatalar yapabilir, ayrıntıları atlayabilir veya dikkat gerektiren talimatlarda hatalar yapabilirler.

Dikkat eksikliği olan çocukların yaşadığı belirtiler, çocuğun bireysel farklılıklarına, yaşına ve gelişim düzeyine bağlı olarak değişebilir. Eğer çocuğunuzda dikkat eksikliği belirtileri gözlemliyorsanız, bir uzmana danışmanız ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Uzmanlar, çocuğun tabiatına ve belirtilerine göre uygun bir tanı koymak ve gerekli tedavi veya destek yöntemlerini belirlemek için daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Etkili ve Doğal Çözüm Focus F-Max

Hemen İnceleyin Focus F-Max

Dikkat eksikliği ve hiperaktiviye karşı focus-f-max

Yanıtla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir