Dikkat eksikliği

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği, özellikle çocuklarda sıkça görülen bir durumdur. Çocukların öğrenme sürecini ve okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Dikkat eksikliği, dikkat ve konsantrasyon sorunları, hiperaktivite, unutkanlık ve öğrenme güçlükleri ile kendini gösterir.

Dikkat eksikliği, genellikle nörolojik bir rahatsızlık olan ADD (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) ile ilişkilidir. ADD, özellikle çocuklarda, hiperaktivite ile birlikte görülen bir rahatsızlıktır. ADD teşhisi konulmuş olan çocuklar, okul başarısında ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayabilirler.

Dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında Concerta öne çıkar. Concerta, metilfenidat adı verilen bir uyarıcı ilaçtır. Bu ilaç, beyindeki dopamin ve noradrenalin gibi kimyasalların seviyesini artırarak, dikkat ve konsantrasyonu arttırmayı hedefler. Concerta, özellikle çocuklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomlarını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmış bir ilaçtır.

Ancak, Concerta gibi dikkat eksikliği ilaçlarının yan etkileri de vardır. Bu yan etkiler arasında iştah kaybı, baş ağrısı, uykusuzluk, irritabilite ve mide bulantısı sayılabilir. Concerta kullanımı ayrıca, bağımlılık ve kötüye kullanım risklerini de beraberinde getirir.

Dikkat eksikliği tedavisi, yalnızca ilaçla değil, terapi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile de desteklenmelidir. Özellikle, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı faktörleri, dikkat eksikliği semptomlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, ailelerin ve öğretmenlerin, dikkat eksikliği olan çocuklara destek olmaları ve onların öğrenme sürecini kolaylaştırmaları da son derece önemlidir.

Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Dikkat eksikliği, özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen bir sorundur. Bu sorun, kişinin dikkatini sürdürme, konsantre olma, organize olma ve hiperaktivite gibi konularda güçlük çekmesiyle karakterizedir. Bu belirtiler, okul çağındaki çocukların başarısını olumsuz yönde etkileyebilir ve yetişkinlerde iş performansı ve ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir.

Dikkat eksikliği belirtileri, her bireyde farklılık gösterir ve bu belirtiler genellikle birbirleriyle ilişkilidir. Belirtilerin birçoğu, dikkat eksikliği ile birlikte hiperaktivite-impulsivite bozukluğu (ADHD) ile de ilgilidir. Bu belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz,

 • Dikkatini toplamakta güçlük çekmek: Bir görevi tamamlamak için gerekli olan konsantrasyonu sağlamakta güçlük çekmek, görevleri tamamlamakta zorlanmaya neden olabilir.
 • Kolayca dalgınlık yaşamak: Sık sık unutkanlık, dağınık düşünme veya unutma, dikkat eksikliği belirtileri arasındadır.
 • İşleri tamamlamakta zorlanmak: Görevleri tamamlamakta güçlük çekmek, özellikle karmaşık veya sıkıcı görevlerde, dikkat eksikliği belirtilerine işaret edebilir.
 • Planlama ve organizasyon becerilerinin zayıflığı: Gelecekteki etkinlikleri planlamakta veya yürütmekte zorluk çekmek, zamanı iyi yönetememek ve gereksiz risk alma, bu belirtilerle ilişkilendirilebilir.

Dikkat eksikliği belirtileri ile ilgili detaylı bilgi için sağlık uzmanları ile konuşmak önemlidir. Özellikle bir çocukta dikkat eksikliği belirtileri gözlemlenirse, bir çocuk psikiyatristi veya bir çocuk gelişim uzmanı ile görüşmek, çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmak için önemlidir.

Dikkat Eksikliği Neden Olur?

Dikkat eksikliğinin nedenleri, dikkat eksikliğinin kaynağı nedir?

Dikkat eksikliği, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Dikkat eksikliğinin nedenleri karmaşık ve çok çeşitlidir. Burada dikkat eksikliğine yol açabilecek önemli faktörlerden bazıları:

 1. Genetik Faktörler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi dikkat sorunları, genetik yatkınlığa sahip olma eğilimindedir. Eğer ailede dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu olan bireyler varsa, çocuklarda da benzer sorunların görülme olasılığı artabilir.

 2. Beyin Kimyası ve Nörolojik Faktörler: Dikkat eksikliği, beyindeki kimyasal dengesizlikler veya nörolojik faktörlerle ilişkili olabilir. Beyinde dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin düzeyleri, dikkat süreçlerini ve odaklanmayı etkileyebilir.

 3. Doğum ve Gebelik Komplikasyonları: Dikkat eksikliği, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı ve gebelik sırasında anemi gibi bazı doğum ve gebelik komplikasyonlarıyla ilişkilendirilebilir.

 4. Çevresel Faktörler: Çocukların gelişimi ve dikkat yetenekleri, çevresel faktörlerle de etkilenir. Ailede stres, aşırı uyarıcı ortamlar, düzensiz yaşam tarzı, maruz kalınan toksinler ve beslenme alışkanlıkları gibi çevresel etkenler dikkat eksikliğini etkileyebilir.

 5. Öğrenme ve Dikkat Yetenekleri: Bireylerin öğrenme ve dikkat yeteneklerindeki farklılıklar da dikkat eksikliğine neden olabilir. Kimi çocuklar dikkatlerini uzun süre koruyabilirken, diğerleri daha hızlı dikkatlerini dağıtabilir.

Dikkat eksikliği bozukluğu (DEHB), tüm bu faktörlerin karmaşık bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, çocukların davranışlarına, dikkat süreçlerine ve gelişimlerine dikkatlice bakmak ve gerekli uzmanlarla işbirliği yapmak önemlidir. DEHB teşhisi ve tedavisi, bir psikolog, pedagog, çocuk psikiyatristi veya çocuk nöroloğu gibi uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Dikkat Eksikliği Olan Çocuğun Özellikleri

Dikkat eksikliği olan çocuğun özellikleri nelerdir? Çocuklarda dikkat eksikliği olduğu nasıl anlaşılır?

Dikkat eksikliği olan çocukların özellikleri, her çocuk için farklılık gösterebilir ve belirtiler zaman içinde değişebilir. Dikkat eksikliği, dikkat süreçlerini etkileyen bir durumdur ve genellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da adlandırılır. İşte dikkat eksikliği olan çocukların bazı yaygın özellikleri:

 1. Dikkat Süreçlerinde Zorluk: Dikkat eksikliği olan çocuklar, görevleri tamamlamak veya uzun süre odaklanmak konusunda zorluk yaşayabilirler. Derslere veya oyunlara konsantre olmakta güçlük çekebilirler.

 2. Dikkati Hızlıca Dağılma: Dikkat eksikliği olan çocuklar, çevredeki uyarıcılara veya dikkatlerini çekebilecek başka şeylere kolayca odaklanabilirler. Görevleri tamamlamak için gereken süre boyunca dikkatlerini sürdürmekte güçlük yaşayabilirler.

 3. Organizasyon Problemleri: Dikkat eksikliği olan çocuklar, görevleri düzenlemekte, ödevleri tamamlamakta veya eşyalarını düzenlemekte zorlanabilirler.

 4. Unutkanlık: Dikkat eksikliği olan çocuklar, önemli detayları unutabilir veya günlük rutinleri takip etmekte zorlanabilirler.

 5. Görevleri Bitirmekte Zorlanma: Dikkat eksikliği olan çocuklar, bir görevi tamamlamak için gerekli olan süre boyunca odaklanmakta zorlandıkları için, görevleri bitirmekte güçlük çekebilirler.

 6. Hareketlilik ve Hiperaktivite: DEHB’nin bir türü olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, yerinde duramama, sürekli olarak aşırı hareket etme ve sık sık yerlerinde kıpırdama gibi hiperaktivite belirtileri de gösterebilirler.

 7. Duygusal Kontrol Zorluğu: Dikkat eksikliği olan çocuklar, duygusal tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekebilir ve hızlıca sinirlenebilir veya heyecanlanabilirler.

Ancak, her çocukta dikkat eksikliği belirtileri farklılık gösterebilir ve sadece bu belirtilerden birkaçı görülebilir. Ayrıca, dikkat eksikliği belirtileri, normal gelişim dönemlerinde de ortaya çıkabilen geçici dikkat sorunlarından farklıdır. Eğer çocuğunuzda dikkat eksikliği belirtileri fark ediyorsanız, bir çocuk psikiyatristi, pedagog veya psikologla görüşmek ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun bir değerlendirme ve destek almak önemlidir.

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği

Yetişkinlerde dikkat eksikliği, çocuklardaki gibi belirgin hiperaktivite olmadan da görülebilen bir durumdur ve yetişkinlerde DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) olarak adlandırılır. Bu durum, çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar devam edebilir veya yetişkinlikte yeni başlayabilir.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği, farklı şekillerde kendini gösterebilir ve yaşamın farklı alanlarını etkileyebilir. İşte yetişkinlerde dikkat eksikliğine ilişkin yaygın özellikler:

 1. Odaklanma Güçlüğü: Yetişkinlerde dikkat eksikliği olan kişiler, görevleri tamamlamak, plan yapmak veya uzun süre bir işe odaklanmak konusunda güçlük yaşayabilirler.

 2. Dikkat Dağınıklığı: Yetişkinlerde dikkat eksikliği olan kişiler, çevredeki uyarıcılara kolayca odaklanabilir ve dikkatlerini dağıtabilirler. Görevleri tamamlamak için gereken süre boyunca dikkatlerini sürdürmekte zorlanabilirler.

 3. Organizasyon Problemleri: Yetişkinlerde dikkat eksikliği olan kişiler, günlük yaşantılarında veya işlerinde organizasyon ve planlama konusunda zorlanabilirler.

 4. İşleri Tamamlamada Güçlük: Yetişkinlerde dikkat eksikliği, işleri bitirmekte güçlük çekebilir ve sık sık erteleme eğilimi gösterebilirler.

 5. Unutkanlık: Yetişkinlerde dikkat eksikliği, önemli detayları unutmak veya günlük işlerde unutkanlık yaşamak gibi unutkanlık belirtileriyle kendini gösterebilir.

 6. Zamansal Zorluklar: Yetişkinlerde dikkat eksikliği olan kişiler, zamanı etkin bir şekilde yönetmekte zorlanabilirler ve süreleri doğru bir şekilde tahmin etmekte güçlük çekebilirler.

 7. Duygusal Kontrol Zorluğu: Dikkat eksikliği olan yetişkinler, duygusal tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekebilir ve hızlıca sinirlenebilir veya sabırsızlık gösterebilirler.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği, kişinin günlük yaşantısını, iş performansını, öğrenme yeteneğini ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer yetişkinlikte dikkat eksikliği belirtileri fark ediyorsanız, bir uzmana danışmak ve değerlendirme yapmak önemlidir. Yetişkinlerde dikkat eksikliği teşhisi ve tedavisi, bir psikiyatrist, psikolog veya dikkat uzmanı tarafından yapılmalıdır. Uzman rehberliğinde uygun tedavi ve destekle yetişkinlerin yaşam kalitesini artırmak mümkündür.

Kaynaklar:

“Concerta Prescribing Information” Janssen Pharmaceuticals, Inc. (2019).

“Attention Deficit Hyperactivity Disorder” National Institute of Mental Health (2021).

“ADHD and Nutrition” Attention Deficit Disorder Association (2021).

Sayfa içeriği bilgi amaçlıdır, tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.